reklam
Bugun...
Prof D.r Erbaş'tan Kur'an ve doğru tilavet açıklaması
Tarih: 16-12-2020 22:07:00 + -


6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslümanlar olarak bizler, ilahi vahyin yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda lafız itibariyle de tamamen Allah’tan geldiğine inanırız." diyerek yüce Kitabımız Kur'an'a ilişkin önemli mesajlar verdi.

Prof D.r Erbaş'tan Kur'an ve doğru tilavet açıklaması
reklam

Prof D.r Erbaş'tan Kur'an ve doğru tilavet açıklaması

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin birlikte düzenlediği, 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nun ilk oturumuna katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Erbaş, "Müslümanlar olarak bizler, ilahi vahyin yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda lafız itibariyle de tamamen Allah’tan geldiğine inanırız." dedi. Kur'an'ı, kalplere huzur verecek şekilde tilavet etmenin önemine değinen Başkan Erbaş, şu uyarıyı yaptı: "Yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde daha da önem kazanan sosyal paylaşım mecralarında, dijital ortamlarda artan bir şekilde ehil olmayanların Kur’an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Sözünü ettiğim olumsuz tablonun giderilmesi adına hepimizin gereken özveri ve çabayı göstermesi gerekmektedir."

 

Sempozyumun içeriğini anlattı

Sempozyumda, Kur’an-ı Kerim’in dili, tedrisatı, eşsiz belagatı, kazandırdığı anlam zenginlikleri, insanlığa hayat ve inşirah veren sedasının bütün dünyayı kuşatan etkileri gibi konuların müzakere edileceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı, kıraat ilminin, Müslümanların Hazreti Peygamber (SAV) ve sahabe ile olan iletişimini ve etkileşimini pekiştirdiğini söyledi. "Okuduğumuz her bir kıraat ve her bir rivayet; bizi, çağları aşarak Sahabe-i Kirâm’a, oradan da Peygamber Efendimiz (SAV)'a uzanan bir yolculuğa çıkarmaktadır." diyen Erbaş, "Bu bağlamda, çeşitli mana takdirlerine ve hüküm çıkarımına imkân veren mahiyetiyle de kıraat ilmi önem arz etmektedir. Öte yandan, İslam düşüncesinin şekillenmesinde kıraat farklılıklarının katkısı inkar edilemez. Nitekim fıkhî ve kelamî düşüncede kıraatlerden, hüküm kaynağı ve tefsir imkânı olarak devamlı surette istifade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

 

'Yüce Kur'an kalplere huzur verecek şekilde tilavet edilmeli'

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in, sahih ve güzel bir seda ile gönüllere inşirah, kalplere huzur verecek şekilde tilavet etmenin, onun üstün hakikatlerinin ve rahmet yüklü mesajlarının insanlığa ulaştırılması için önemli bir vesile olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

 

"İlk vahiyden beri nice kimseler, Kur’an tilavetinin güzelliğinden etkilenerek onun hayat veren hakikatleri ile tanışmışlardır. Özellikle kıraat ilmi, Kur’an’ın, Yüce Mevla tarafından tescil edilen mucizevî yönüyle tüm Müslümanlar tarafından gerekli özen ve önemi celp etmektedir. Bu yönüyle ilm-i kıraat, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla indirilen vahyin, Hz. Peygamber’in fem-i muhsininden sadır olduğu gibi telaffuz edilerek kıyamete kadar taşıma çabasının adıdır. Bu da Kur’an’ın mucize oluşunu gösteren önemli delillerden biridir. Zira bunca okuyuş farklılığının herhangi bir tezat ve çelişki oluşturmaması ancak mucize ile izah edilebilir.”

“Kur’anî gelenek dairesinde itibar görmeyen indi görüş ve düşüncelerdir."

 

'İlahi vahyin, lafız olarak da Allah'tan geldiğine inanırız'

"Müslümanlar olarak bizler, ilahi vahyin yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda lafız itibariyle de tamamen Allah’tan geldiğine inanırız. Bunun dışında ortaya konan görüş ve düşünceler, Kur’anî gelenek dairesinde itibar görmeyen indi görüş ve düşüncelerdir. Hiçbir itibarı yoktur. Bu noktada ilm-i kıraatin, kaynağı ilahi olan Kur’an metnini korumak için vaz edildiğini ifade etmek gerekir. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan bu inanç, ibadet tasavvurumuza da yansımıştır. Öyle ki, anlama ve bu doğrultuda yaşama sorumluluğundan bağımsız olarak bizatihi Kur’an okumak ibadet telakki edilmiştir."

 

'Çalışmalarımızdaki hedefimiz, Kur'an'ın hayat veren ilkeleri ile yaşanan hayatı buluşturmaktır'

"Kur’an ile ilgili yapılan çalışmaların nihai hedefi, onun hayat veren ilkeleriyle yaşanan hayatı buluşturmaktır. O, hakka çağıran, en doğru yolu gösteren, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir Kitaptır. Nitekim Kur’an-ı Kerim; getirdiği tevhit, kulluk, özgürlük, hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığı; yardımlaşma, hakkaniyet, yetime sahip çıkma, yoksulu doyurma gibi makasıt ilkeleriyle insanlık mefkûresinde en büyük ahlak ve iyilik inkılabını gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, Kur’an ile ilgili yapılan bütün çalışmaların ve hizmetlerin nihai hedefi, onun hayat veren ilkeleriyle yaşanan hayatı buluşturmaktır."

 

'İslamofobi endüstrisi ile Kur'an ile alakalı ilgi algıyı tahrip etmek istiyorlar'

Üzerinde durulması gereken önemli bir hususun da Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, "Bugün şiddet ve terör faaliyetleriyle huzur ve güveni tehdit eden, DEAŞ, PKK, Boko Haram, FETÖ gibi unsurlar yanlış ve sapkın bir anlayışın sonucudur. Diğer taraftan, insanlığın değerlerini tahrif edenler, yeryüzünü tahrip edenler, hukuku, adaleti, merhameti ihlal edenler, küresel ölçekte İslamofobi endüstrisi kurarak Kur’an’la alakalı ilgi ve algıyı tahrip etmeye çalışmaktadır. İslam’ın mukaddes değerlerini istismar ederek hayat yüklü mesajlarını tahrif eden gruplar da bu mecradan beslenmektedir. Küresel düzeyde oluşturulmaya çalışılan bir algı operasyonu ile merhametten uzak, şiddete dayalı bir din algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.

 

'Kıraat ilmi, ecdadımızın zihin ve gönül dünyasında çok özel bir yerdedir'

Başkan Erbaş, kıraat ilminin, Enbiyâ Sûresi’ndeki, 'Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır.' ayetini şiar edinen ecdadın zihin ve gönül dünyasında her zaman çok ayrı ve özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Milletimizin her bir ferdinin Kuran’a gösterdiği hürmet ve hizmet, onu yaşamak ve yaşatmak için tarih boyunca milletçe gösterdiğimiz gayret her türlü takdirin üstündedir. Nitekim özelikle Osmanlı döneminde Kur’an ilimleri içerisinde, hakkında en fazla kitap ve risale kaleme alınan konunun kıraat ve tecvit olması bunu açıkça göstermektedir." dedi.

 

'Hedefimiz, kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamalarına rehberlik etmektir'

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an merkezli eğitim-öğretim faaliyetlerini, 4-6 yaş Kur’an kurslarından, hafızlık eğitimine kadar en doğru metodolojiyle ve alanında yetkin insan kaynaklarıyla en ideal boyutta icra etmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

 

"Tüm bu çabalar, geçmişe vefanın bir gereği olduğu gibi, geleceğe karşı sorumluluğumuzun da ifası olacaktır. Hedefimiz, ülkemizdeki her yaştan bütün kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamalarına rehberlik etmektir. Dünyanın bütün dillerinde İslam’ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmaktır. Bu gayeyi kuşanarak yurt içinde ve yurt dışında inşa ettiğimiz binlerce Kur’an kursu ile zihinleri aynı ufukta, gönülleri aynı safta, kalpleri aynı hakikatte buluşturmaya gayret etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“Ehil olmayanların Kur’an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz."

 

'Ehil olmayanların Kur'an ve kıraat dersi yaptıklarına şahit oluyoruz'

"Bu açıdan Kur’an dersleri ile ilgili öğretim programları güncellenmeli, teorinin yanında staj ve uygulama dersleri ile zenginleştirilmelidir. Diğer taraftan, yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde daha da önem kazanan sosyal paylaşım mecralarında, dijital ortamlarda artan bir şekilde ehil olmayanların Kur’an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Hepimizce müsellemdir ki, bu kadim geleneğin belirli bir ilmi silsile dairesinde, yetkin kimseler eliyle deruhte edilmesi önemli bir lüzum şartı ve sorumluluktur. Bu sebeple, sözünü ettiğim olumsuz tablonun giderilmesi adına hepimizin gereken özveri ve çabayı göstermesi gerekmektedir."

 

'Kıraat araştırma merkezlerini hayata geçirmemiz elzemdir'

"Kıraate dair tüm rivayetlerin infirad metoduyla okunduğu bir hatmi ilim dünyasına kazandırıp bunu arşiv hâline getirmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, Kur’an kursları ve Tashih-i Hurûf kurslarımız başta olmak üzere, her düzeye uygun muhtasar ve müfit tecvit kitaplarının kaleme alınmasının bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Bu meyanda, 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 'II. Uluslararası Kıraat Sempozyumu'nda, 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 'Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu'nda ve geçtiğimiz yıl düzenlenen Haseki Abdurrrahman Gürses Eğitim Merkezi birinci dönem aşere-takrib kursu icazet merasiminde dile getirdiğim ve gün geçtikçe daha da önemli hâle gelen kıraat araştırma merkezlerini artık hayata geçirmemiz elzemdir. Bu birlikteliğin, sözünü ettiğim hedeflere ulaşma noktasında önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum."

 

Sempozyum iki gün sürecek

İki gün devam edecek sempozyumun açılış programında, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu ile TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da selamlama konuşması yaptı.
Kaynak: TÜRKİYE HABER GRUBU

Editör: TÜRKİYE HABER GRUBU turkiyehabergrubu.com

Bu haber 40 defa okunmuştur.

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM HABERLERİ